Ważny Komunikat Drukuj
piątek, 05 kwietnia 2019 13:44

Informacje dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli:

Za przeprowadzeniem akcji strajkowej w naszej placówce opowiedziało się 96, 5% ogółu biorących udział w referendum.

Z uwagi na to, że kilku niestrajkujących nauczycieli nie jest w stanie prowadzić równocześnie zajęć lekcyjnych w 39 oddziałach klasowych, takowe nie mogą się odbywać. W/w nauczyciele przewidziani są do zajęć opiekuńczych na świetlicy. W przypadku, gdy cześć rodziców zdecyduje się mimo informacji o  strajku, jakie do Państwa wysłałam 2 kwietnia, przyprowadzić swoje dzieci do szkoły, będą kierowane do świetlicy.

Bardzo proszę o zapewnienie, w miarę możliwości, opieki swoim dzieciom w dniach strajku.

Z poważaniem,

Dorota Siwik,

p.o. dyrektora szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli