Nasze Godło

Logo SP 36

Nasz ulubiony plecaczek!
Reklama

Logowanie
Zapisy do klasy pierwszej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 lutego 2016 00:00

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła gif

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020


Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
    lub
  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 i trwają do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.


W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.


Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 i trwa do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

Znalezione obrazy dla zapytania pływak

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 od 1 kwietnia 2019 od godz. 9.00 do 12 kwietnia 2019 do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego - 16 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 16.00, na hali sportowej w ZSO im. AK,  ul. Sternicza 4.

integracja-1

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

  • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

  • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

  • oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:
  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej.
  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Dokumenty do pobrania:
 

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Licznik odwiedzin

676888
DzisiajDzisiaj45
WczorajWczoraj306

Szkoła Podstawowa nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej ul. Sternicza 4, www.sp36bb.zsoak.edu.pl

Copyright © 2020 SP36 Bielsko-Biała. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.