Nasze Godło

Logo SP 36

Nasz ulubiony plecaczek!
Reklama

Logowanie
Sieć szerokopasmowa PDF Drukuj Email
środa, 15 kwietnia 2015 13:13

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pt.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://um.bielsko.pl/strona-2066-budowa_sieci_szerokopasmowej_dla_miasta.html

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"  

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 25.385.309,64 zł. Koszty kwalifikowane ogółem: 23.382.427,42 zł.Dofinansowanie z EFRR: 19.555.283,36 zł  (83,63% kosztów kwalifikowanych).
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 26.11.2007 r. – 31.03.2014 r.
Przedmiotem projektu była budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej. W ramach projektu została zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz przygotowano węzły dostępowe pod instalacje operatorów. Większa cześć sieci, w tym część tzw. infrastruktury pasywnej, cała infrastruktura aktywna oraz sieć radiowa, przeznaczone są na potrzeby własne miasta Bielska-Białej. Część wybudowanej infrastruktury pasywnej udostępniana będzie również operatorom telekomunikacyjnym na jednakowych, niedyskryminujących warunkach.
Zarządzanie infrastrukturą powierzone zostanie odrębnemu podmiotowi - operatorowi infrastruktury, który z kolei udostępni część wybudowanej infrastruktury wszystkim chętnym podmiotom na jednakowych zasadach rynkowych.
Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja tego celu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawiła warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.
W ramach realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące produkty:
-        Długość  nowo wybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) – 57,01 km;
-        Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - 2 szt.;
-        Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej - 192 szt.;
-        Długość  nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) - 5,439 km;
-        Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 29 szt.;
-        Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) -2 szt.;
-        Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 5 km;
-        Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych
- 123 szt.;
-        Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 7 szt.;
-        Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 3 szt.;
-        Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1 szt.;
-        Liczba uruchomionych serwerów - 2 szt.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

 

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Licznik odwiedzin

432010
DzisiajDzisiaj224
WczorajWczoraj384

Szkoła Podstawowa nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej ul. Sternicza 4, www.sp36bb.zsoak.edu.pl

Copyright © 2018 SP36 Bielsko-Biała. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.