Nasze Godło

Logo SP 36

Nasz ulubiony plecaczek!
Reklama

Logowanie
Fabryka wiedzy i umiejętności PDF Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2012 13:32
PROJEKT ZAKOŃCZONY

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. "Fabryka wiedzy i umiejętności". Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 02.11.2010-31.08.2012

Wartość projektu: 1 000 000 PLN, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny:

Podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Cel ten będzie realizowany dwutorowo poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: z rodzin uboższych, niewydolnych wychowawczo, nie osiągających sukcesów edukacyjnych.

2. Rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.

 

Projekt ma charakter pilotażowy. Skierowany jest do 610 uczniów i uczennic zamieszkujących w woj. śląskim i uczęszczających do bielskich szkół prowadzących kształcenie ogólne. Obejmuje on uczniów, którzy z rożnych powodów wykazują problemy w nauce oraz uczniów zdolnych, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiedzy z przedmiotów kluczowych. W ramach projektu wsparcie uzyskają uczniowie z SP nr 24, SP nr 25, SP nr 27, SP nr 36, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 9 z oddz. integracyjnymi i VI LO z oddz. integracyjnymi w Bielsku-Białej. Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach jego realizacji przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dodatkowe m.in. z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, ICT, warsztaty artystyczne i pedagogiczno-psychologiczne. Ponadto, dla zainteresowanych uczniów i uczennic przewidziano możliwość bezpłatnego udziału w egzaminach: językowym lub ECDL.

 

W roku szkolnym 2010/2011, nasza szkoła przystąpiła do projektu „Fabryka wiedzy i umiejętności. Czas realizacji projektu przypada na okres od 02.11.2010 do 31.08.2012. Projekt ma charakter pilotażowy. Obejmuje uczniów, którzy z różnych powodów wykazują problemy w nauce oraz uczniów zdolnych, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiedzy z przedmiotów kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W szkole podstawowej projektem unijnym zostało objętych 91 uczniów klas drugich, trzecich, piątych i szóstych . W ramach projektu organizowane były następujące zajęcia:

  • 2 grupy wyrównawczo – dydaktyczna z języka angielskiego – prowadząca mgr Anna Czernecka
  • 2 grupy wyrównawczo – dydaktyczna z matematyki – prowadzące mgr Krystyna Pukło i mgr Grażyna Kozień
  • 2 grupy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki – prowadzące mgr Krystyna Pukło i mgr Grażyna Kozień
  • 1 grupa dodatkowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno- przyrodniczych – prowadząca mgr Danuta Orzażewska- Motyka
  • 1 grupa dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: warsztaty artystyczne – prowadząca mgr Renata Barut i mgr Elżbieta Hurkała
  • 2 grupy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w klasach I-III - prowadząca mgr Gabriela Marszałek
  • 2 grupy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w klasach V-VI- prowadząca mgr Gabriela Marszałek i mgr Iwona Klemens
  • 3 grupy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z ICT dla uczniów z klas II oraz klas V i VI - prowadząca mgr Dobrosława Królczyk oraz klasy V-VI - prowadząca mgr Dorota Waloszek

Ponadto wszyscy uczniowie uczestniczyli w warsztatach psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez mgr Marię Płonkę i mgr Karolinę Perzanowską.

Zajęcia nadal trwają. Oto kilka fotografi z zajęć prowadzonych w ramach projektu. 

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Licznik odwiedzin

675499
DzisiajDzisiaj495
WczorajWczoraj834

Szkoła Podstawowa nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej ul. Sternicza 4, www.sp36bb.zsoak.edu.pl

Copyright © 2020 SP36 Bielsko-Biała. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.